Tăng hiệu suất WordPress trên Windows IIS 6 với FastCGI

Để cho các bạn dễ dụng khi làm, nội  dung cung cấp bài viết nguyên thủy bằng tiếng Anh. Các bạn đọc, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.
Tiếp tục đọc

Advertisements

Sử dụng FastCGI để Host các ứng dụng PHP trên IIS 6.0

FastCGI là một giao thức tiêu chuẩn cho phép các mô hình ứng dụng ‘CGI thực thi để giao tiếp với máy chủ web. Nó khác với các giao thức chuẩn CGI trong đó tái FastCGI-CGI quá trình sử dụng cho nhiều yêu cầu, cung cấp hiệu năng tăng đáng kể so với CGI.

Tiếp tục đọc