Hosting miễn phí tốt nhất – Best free web hosting

Có rất nhiều các nhà cung cấp host miễn phí trên thị trường nhưng bạn chưa biết đâu là dịch vụ tốt nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn?

Sau khi đã dùng thử dịch vụ của hơn 50 nhà cung cấp host miễn phí, tôi đã tổng kết một danh sách các host miễn phí tốt nhất.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Ebook PHP bằng Tiếng Việt

Đối với các bạn gặp khó khăn khi đọc tài liệu bằng tiếng Anh thì những cuốn sách bằng tiếng Việt là rất cần thiết, mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách PHP nữa tiếng Việt 100% ^_^. Bên cạnh PHP, cuốn sách còn đề cập đến Apache Server và MySQL, đây là cuốn sách cơ bản thích hợp với những người mới tìm hiểu về lập trình web bằng PHP và MySQL. Tiếp tục đọc

Sử dụng FastCGI để Host các ứng dụng PHP trên IIS 6.0

FastCGI là một giao thức tiêu chuẩn cho phép các mô hình ứng dụng ‘CGI thực thi để giao tiếp với máy chủ web. Nó khác với các giao thức chuẩn CGI trong đó tái FastCGI-CGI quá trình sử dụng cho nhiều yêu cầu, cung cấp hiệu năng tăng đáng kể so với CGI.

Tiếp tục đọc