Tên miền quốc tế hóa IDN

Dưới đây là bản dịch về bài viết trên blog của Elliot mà tôi thấy có những cái nhìn rất trùng hợp quan điểm của mình. Đây cũng là bài viết cho những ai đang phân vân đến vấn đề đầu tư tên miền quốc tế hóa IDNs – Internationalized Domain Names.

Tiếp tục đọc

Advertisements