Khoản 5, mục II, Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TTTT

Khoản 5, mục II, Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TTTT

5. Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

5.1. Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam là tổ chức, doanh nghiệp  hoạt động hợp pháp ở Việt Nam được tổ chức đăng ký tên miền quốc tế ở nước ngoài ký hợp đồng làm đại lý cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam.

5.2. Trách nhiệm của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam:

a) Hoàn tất việc đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông theo trình tự, thủ tục quy định tại điểm 5.3, khoản 5, mục II của Thông tư này.

b) Cam kết tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử  trên Internet.

c) Chịu trách nhiệm quản lý tên miền quốc tế và các thông tin chính xác về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế đó; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông biết trên Website http://www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều 23 – Luật Công nghệ thông tin.

d) Trước ngày 15 của tháng đầu tiên hàng quý, báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về Bộ Thông tin và Truyền thông trên môi trường mạng. Thông tin hướng dẫn chi tiết được quy định tại Website http://www.thongbaotenmien.vn.

đ) Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế.

5.3. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

a) Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Bản khai đăng ký theo mẫu quy định (Phụ lục 1) ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

– Bộ Thông tin và Truyền thông – 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

c) Xác nhận đăng ký:

– Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi doanh nghiệp thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ và đưa vào danh sách quản lý tại Website http://www.thongbaotenmien.vn, hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ theo quy định.

– Doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ hoặc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp.

– Hình thức xác nhận: Bằng văn bản hoặc thông qua môi trường mạng theo các địa chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Website http://www.thongbaotenmien.vn.

(Trích Khoản 5, mục II, Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày  24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Advertisements

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền .VN

GLTEC - Nhà đăng ký tên miền .VNNgày 24/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Tiếp tục đọc

Tên miền dotCom tốt hơn dotVN?

Dưới đây là một số so sánh thực tế giữa dotCom và dotVN.

So Sánh dotVN dotCom
Mức độ phổ biến chỉ ở Việt Nam bất cứ nơi nào có internet (Việt Nam, Mỹ, Canada, Anh, Pháp…)
Giá đăng ký, gia hạn trung bình khoảng 1 triệu đồng (gần 10 năm đăng ký dotCom) trung bình khoảng 120 ngàn đồng
Chi phí thay đổi DNS tính tiền miễn phí
Mức độ an toàn như nhau như nhau
Giấy phép phải có giấy phép cho một số lĩnh vực không cần thiết
Mức độ rủi ro về sự thay đổi luật liên quan tên miền rất dễ thay đổi rất khó thay đổi
Sự dễ dàng khi đăng ký không dễ dàng, không thuận tiện rất dễ dàng, thuận tiện
Người dùng hay gõ trước tiên không đúng vậy

Ngoài ra, còn có những khó khăn “vô hình” từ dotVN mà người dùng không thể lường trước!

Nếu sử dụng tên miền quốc tế, các công ty, người dùng tên miền sẽ không phải tốn tiền nhiều cho sau này khi phải thay đổi tên miền dotVN sang dotCom vì các lý do sau:

  1. Tên miền dotCom có thể bây giờ còn đăng ký được, nhưng sau này đã bị người khác đăng ký và phải trả một cái giá quá cao!
  2. Thay đổi tên miền là thay đổi cấu trúc URL được các máy tìm kiếm lưu lại, sẽ tốn thời gian để website được cập nhật.

Các công ty nổi tiếng trên thế giới đều dùng dotCom cho website chính của mình như một tiêu chuẩn. Tên miền cấp quốc gia chỉ là “thứ yếu”.

Các công ty Việt Nam đã có sự thay đổi về cách sử dụng tên miền: FPT (hàng loạt website mới dựa trên tên miền dotCom như vimua.com, 1280.com…)

…vậy tại sao không đăng ký tên miền dotCom ngay từ bây giờ (10 năm đăng ký tên miền dotCom chỉ bằng một năm dotVN)?